[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Bohoslužby v Emauzích

Kostel P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů

Bohoslužby zajišťuje zdejší komunita benediktinů.
Rektor kostela: P. Dominik Maria Eremiáš, OSB

Pravidelné bohoslužby

Mše svatá: denně v 10:00 (texty on-line)
v neděli následuje modlitba během dne (česky) (texty on-line)

Zpívané latinské nešpory + kompletář denně v 17:30
podle Antiphonale Monasticum 1934    PDF

Kostel sv. Kosmy a Damiána

Rektor kostela: O. Tomáš Mrňávek
Kostel je upraven pro katolické bohoslužby v byzantském ritu. Bohoslužby zajišťuje Exarchát Řecko-katolické církve (katolíci východního - byzantského obřadu).

Oficiální web kostela sv. Kosmy a Damiána v Emauzích

Katolické bohoslužby v češtině

Liturgie sv. Jana Zlatoústého Liturgický kalendář
neděle v 12:00
úterý (pracovní den) v 17:00 (od října do června)
čtvrtek (pracovní den) v 17:00 (od října do června)
Během letních měsíců liturgie v úterky a čtvrtky (až na výjimky) není.

Katolické bohoslužby v ukrajinštině

Liturgie sv. Jana Zlatoústého
neděle v 8:00
pátek v 18:00

Katolické bohoslužby v běloruštině

Zajišťují kněží Běloruské řecko-katolické církve.
Liturgie sv. Jana Zlatoústého
2. neděle v měsíci v 10:00 (od září do června)