[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Druhý celosvětový kongres oblátů Řím 2009

Ve dnech 2.-10. října 2009 se v kongresovém centru Salesianum na okraji Říma sešlo 200 delegátů 2. celosvětového kongresu oblátů sv. Benedikta. Zastoupeno bylo 33 států ze všech 5 kontinentů, byli přítomni též obláti cisterciáčtí a kamaldulští. Kongres se konal z podnětu opata primase Notkera Wolfa, OSB a jeho hlavním tématem byly současné náboženské výzvy a benediktinská odpověď. Své příspěvky přednesli známý duchovní autor Laurence Freeman, matka abatyše Maire Hickey a vatikánský odborník na mezináboženský dialog Mons. Andrew V. Tanya-anan. Do dvou panelových diskusí byli pozváni zástupci nekřesťanských náboženství (hinduismu, judaismu, islámu a budhismu). Opat primas nastínil svou představu mezinárodní sítě pro spolupráci oblátů z různých zemí. Delegáti se zúčastnili papežské audience na náměstí sv. Petra. Navštívili též Subiaco a Monte Cassino. Dom Pietro Vittorelli, OSB, opat na Monte Cassinu, velmi srdečně přivítal poutníky ke hrobu sv. Benedikta a sv. Scholastiky a byl hlavním celebrantem mše svaté, při které obláti obnovili své oblátské sliby. Kongres byl zakončen na Aventinu u sv. Anselma tichým procesím a koncertem opata primase a studentů benediktinské koleje. Opat primas Notker Wolf na úplný závěr oficiálního ukončení uvedl, abychom po návratu domů řekli ostatním, že zde u sv. Anselma sídlí malý muž s velkým srdcem pro obláty. (tina)

Překlady textů(ve formátu PDF)

Opat-primas Notker Wolf, OSB - Oznámení
Organizační výbor - Náboženské výzvy současnosti
Téma kongresu
M. Máire Hickey, OSB
P. Laurence Freeman, OSB
Setkání národních koordinátorů s opatem-primasem o budoucnosti oblátů
Závěry z anglických diskusních skupin