[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Třetí celosvětový kongres oblátů

OPAT PRIMAS

Drazí obláti,

úspěch 2. celosvětového kongresů oblátů nás povzbudil, abychom zorganizovali třetí kongres.

Mezinárodní skupina poradců se setkala v opatství na Montserratě v Katalánsku v říjnu 2010.

Předmětem tohoto setkání byla výměna dojmů z 2. celosvětového kongresu a diskuse o možnostech uspořádat třetí kongres. Dojmy, poznámky a návrhy, které vyplynuly z tohoto setkání, mi byly zaslány.

Skupina poradců navrhla pro kongres pracovní téma "Obsculta - naslouchání uprostřed světa". Konkrétní změní titulu se může změnit, ale tato jeho hlavní náplň by měla zůstat.

Tímto dopisem bych vás měl srdečně pozvat na 3. celosvětový kongres benediktinských oblátů, který se bude konat v Římě od 4. do 10. října 2013. Další informace ohledně programu, který bude vytvořen organizačním výborem, budou zvěřejněny po druhém setkání mezinárodní skupiny poradců, která se sejde v Douai Abbey v Anglii v květnu 2012.

Mezitím, jak myslím, bude potřeba dát lidem vědět dost předem o datu konání plánovaného kongresu.

Ještě jednou bych rád vyjádřil, že kongres neusiluje o centralizaci různých skupin oblátů. Záměrem je spíš prohloubit vzájemné kontakty těchto skupin a, což je nejdůležitější, jejich spojení s vlastními kláštery, ke kterým jako obláti náleží.

Jako v případě minulých kongresů, jsme schopni pozvat do Říma pouze omezený počet účastníků z různých zemí. Skutečně nenáme možnost pozvat velký počet delegátů. Tato skutečnost přináší jako důležité to, že po návratu se účastníci kongresu podělí o své zkušenosti s ostatními obláty jejich kláštera nebo regionu.

Notker Wolf OSB
opat-primas

Řím, 11. července 2011