[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Činnost emauzských oblátů sv. Benedikta v roce 2019

Emauzští obláti sv. Benedikta vyvíjejí drobnou publikační činnost zaměřenou na vlastní formaci, obláti-kněží slouží pravidelně bohoslužby v Emauzích v kostelíku sv. Kosmy a Damiána a vypomáhají v kostele P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů.
Rektorem oblátů je od 1. 10. 2017 ustanoven P. Dominik Maria Eremiáš, OSB.

Kontakt a informace: oblati (at) emauzy.cz

Početní stav emauzských oblátů k 21. listopadu 2019:

počet celkem 19, z toho:
mužů 10, žen 9
manželský pár 1
kněží celkem 6 (5 řecko-katolických, 1 římsko-katolický)
zájemkyně 1
v roce 2014 zemřely 2 oblátky
v roce 2015 zemřely 2 oblátky
v roce 2016 odešla (změnila klášter) 1 oblátka
v roce 2018 zemřeli 3 obláti, 1 oblát opustil společenství
v roce 2019 zemřela 1 oblátka

Program setkání oblátů sv. Benedikta v Emauzích

Obláti se pravidelně zúčastňují každý měsíc (kromě letních prázdnin) duchovně-formačních setkání dle stanov oblátů. Termíny setkání jsou od února 2019 stanoveny vždy na 1. úterý v měsíci (výjimečně i jinak) s následujícím programem:

  • 17:30 latinské chorální nešpory v kostele P. Marie, sv Jeronýma a slovanských patronů
  • 18:30 četba Řehole sv. Benedikta s komentářem Georga Holzherra, OSB

Třikrát ročně se konají setkání u příležitosti následujících slavností: Velikonoční pondělí (výročí posvěcení Emauzského kláštera), 11. července (slavnost sv. Benedikta), 21. listopadu (výročí založení Emauzského kláštera, svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě - jde o hlavní slavnost oblátů sv. Benedikta).

Konkrétní termíny a program jsou uvedeny zde

Seznam literatury k setkáním

  • Řehole Benediktova ON-LINE PDF (česky)
  • Regula sv. Benedikta ON-LINE PDF (slovensky)
  • Řehole Benediktova / uvedení do křes»anského života - Georg Holzherr, OSB
  • Život svatého otce Benedikta od sv. papeže Řehoře Velikého (Druhá kniha dialogů)

Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy

Schází se podle domluvy k nácviku zpěvu v Císařské kapli. Je zaměřena na liturgický zpěv převážně v latině (Graduale simplex, skladby sv. Hildegardy z Bingen, podle možností Graduale Triplex, raný vícehlas).

Schola v Emauzích každoročně o neděli Křtu Páně odpoledne provádí Emauzskou liturgickou hru vánoční. Dalšími uvedenými projekty bylo Ordo virtutum od sv. Hildegardy z Bingen (u příležitosti jejího prohlášení Učitelkou Církve v roce 2012 a na zakončení roku víry v roce 2013) a Llibre Vermell de Montserrat - písně poutníků k Panně Marii Montserratské.
Nahrávka Ordo virtutum 2013

Kontakt a informace: schola (at) seznam.cz

Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy (vlastní web)