[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [Původní web]

Činnost oblátů v roce 2017

Emauzští obláti sv. Benedikta vyvíjejí drobnou publikační činnost zaměřenou na vlastní formaci, obláti-kněží slouží pravidelně bohoslužby v Emauzích v kostele P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů a v kostelíku sv. Kosmy a Damiána.

Početní stav emauzských oblátů k 1. lednu 2017:
počet celkem 23, z toho:
mužů 13, žen 10
manželský pár 1
kněží celkem 5 (4 řecko-katoličtí, 1 římsko-katolický).
zájemci 1
v roce 2014 zemřely 2 oblátky, v roce 2015 zemřely 2 oblátky, v roce 2016 odešla (změnila klášter) 1 oblátka

Obláti se pravidelně zúčastňují každý měsíc (kromě letních prázdnin) duchovně-formačních setkání dle stanov oblátů. Termíny setkání jsou stanoveny vždy na 2. sobotu v měsíci (výjimečně i jinak). Program začíná mší sv. v 10:00, následuje modliba uprostřed dne (breviář) a vlastní setkání. Náplní je souvislá četba Řehole sv. Benedikta s komentářem Georga Holzherra, OSB, Života sv. Benedikta od sv. Řehoře Velikého a společné modlitby.

Termíny měsíčních setkání a literatura k tématům:

16. 4. 2017 výročí posvěcení chrámu (neformální setkání)
13. 5. 2017 setkání oblátů dle stanov, RB 23
10. 6. 2017 setkání oblátů dle stanov, RB 24
11. 7. 2017 sv. Benedikta (neformální setkání)

  • Řehole Benediktova / Regula Benedicti ON-LINE PDF
  • Řehole Benediktova / uvedení do křesťanského života - Georg Holzherr, OSB
  • Život svatého otce Benedikta od sv. papeže Řehoře Velikého (Druhá kniha dialogů)

Kontakt a informace: oblati (at) emauzy.cz

Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy

Schází se podle domluvy k nácviku zpěvu v Císařské kapli. Je zaměřena na liturgický zpěv převážně v latině (Graduale simplex, skladby sv. Hildegardy z Bingen, podle možností Graduale Triplex, raný vícehlas).

Schola v Emauzích každoročně o neděli Křtu Páně odpoledne provádí Emauzskou liturgickou hru vánoční. Dalšími uvedenými projekty bylo Ordo virtutum od sv. Hildegardy z Bingen (u příležitosti jejího prohlášení Učitelkou Církve v roce 2012 a na zakončení roku víry v roce 2013) a Llibre Vermell de Montserrat - písně poutníků k Panně Marii Montserratské.
Nahrávka Ordo virtutum 2013

Kontakt a informace: schola (at) seznam.cz

Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy (vlastní web)