[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [Původní web]

Činnost oblátů v roce 2017

Rektorem oblátů v Emauzích je emeritní převor P. Marian, OSB. Laikem, odpovědným za emauzské obláty je oblát Klement, národní koordinátorkou je oblátka Konstantina, duchovní rádkyní českých benediktinských oblátů byla v letech 2008 - 2011 Sr. Vojtěcha, OSB (mniška z Opatství Przemysl, *22.8.1958 +20.11.2011).

Početní stav emauzských oblátů k 1. lednu 2017:
počet celkem 23, z toho:
mužů 13, žen 10
manželský pár 1
kněží celkem 5 (4 řecko-katoličtí, 1 římsko-katolický).
zájemci 1
v roce 2014 zemřely 2 oblátky, v roce 2015 zemřely 2 oblátky, v roce 2016 odešla (změnila klášter) 1 oblátka

Obláti se pravidelně zúčastňují každý měsíc (kromě letních prázdnin) duchovně-formačních setkání. Termíny setkání jsou stanoveny vždy na 2. sobotu v měsíci (výjimečně i jinak). Program začíná mší sv. v 10:00, následuje hodinka během dne a vlastní setkání. Náplní je četba patristických textů a Řehole sv. Benedikta s komentářem Georga Holzherra, OSB.

Termíny měsíčních setkání a literatura k tématům:

14. 1. 2017 setkání oblátů
11. 2. 2017 setkání oblátů
11. 3. 2017 setkání oblátů
8. 4. 2017 setkání oblátů

  • Lekcionář pro modlitbu se čtením (Denní modlitba Církve)
  • Řehole Benediktova / Regula Benedicti
  • Řehole Benediktova / uvedení do křesťanského života - Georg Holzherr, OSB

Kontakt a informace: oblati (at) emauzy.cz

Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy

Schází se podle domluvy k nácviku zpěvu v Císařské kapli. Je zaměřena na liturgický zpěv převážně v latině (Graduale simplex, skladby sv. Hildegardy z Bingen, podle možností Graduale Triplex, raný vícehlas).

Schola v Emauzích každoročně o neděli Křtu Páně odpoledne provádí Emauzskou liturgickou hru vánoční. Dalšími uvedenými projekty bylo Ordo virtutum od sv. Hildegardy z Bingen (u příležitosti jejího prohlášení Učitelkou Církve v roce 2012 a na zakončení roku víry v roce 2013) a Llibre Vermell de Montserrat - písně poutníků k Panně Marii Montserratské.
Nahrávka Ordo virtutum 2013

Kontakt a informace: schola (at) seznam.cz

Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy (vlastní web)