[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [Původní web]

Činnost oblátů v roce 2017

Emauzští obláti sv. Benedikta vyvíjejí drobnou publikační činnost zaměřenou na vlastní formaci, obláti-kněží slouží pravidelně bohoslužby v Emauzích v kostelíku sv. Kosmy a Damiána a vypomáhají v kostele P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů.
Rektorem oblátů je od 1. 10. 2017 ustanoven P. Dominik Maria Eremiáš, OSB.

Početní stav emauzských oblátů k 1. lednu 2017:
počet celkem 23, z toho:
mužů 13, žen 10
manželský pár 1
kněží celkem 5 (4 řecko-katoličtí, 1 římsko-katolický).
zájemci 1
v roce 2014 zemřely 2 oblátky, v roce 2015 zemřely 2 oblátky, v roce 2016 odešla (změnila klášter) 1 oblátka

Obláti se pravidelně zúčastňují každý měsíc (kromě letních prázdnin) duchovně-formačních setkání dle stanov oblátů. Termíny setkání jsou stanoveny vždy na 2. sobotu v měsíci (výjimečně i jinak). Program začíná mší sv. v 10:00, následuje modliba uprostřed dne (breviář) a vlastní setkání. Náplní je souvislá četba Řehole sv. Benedikta s komentářem Georga Holzherra, OSB, Života sv. Benedikta od sv. Řehoře Velikého a společné modlitby.

Termíny měsíčních setkání a literatura k tématům:

10. 3. 2018 setkání oblátů dle stanov, RB 32
2. 4. 2018 Velikonoční pondělí - neformální setkání
14. 4. 2018 setkání oblátů dle stanov, RB 33
12. 5. 2018 setkání oblátů dle stanov, RB 34
9. 6. 2018 setkání oblátů dle stanov, RB 35

  • Řehole Benediktova / Regula Benedicti ON-LINE PDF
  • Řehole Benediktova / uvedení do křesťanského života - Georg Holzherr, OSB
  • Život svatého otce Benedikta od sv. papeže Řehoře Velikého (Druhá kniha dialogů)

Kontakt a informace: oblati (at) emauzy.cz

Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy

Schází se podle domluvy k nácviku zpěvu v Císařské kapli. Je zaměřena na liturgický zpěv převážně v latině (Graduale simplex, skladby sv. Hildegardy z Bingen, podle možností Graduale Triplex, raný vícehlas).

Schola v Emauzích každoročně o neděli Křtu Páně odpoledne provádí Emauzskou liturgickou hru vánoční. Dalšími uvedenými projekty bylo Ordo virtutum od sv. Hildegardy z Bingen (u příležitosti jejího prohlášení Učitelkou Církve v roce 2012 a na zakončení roku víry v roce 2013) a Llibre Vermell de Montserrat - písně poutníků k Panně Marii Montserratské.
Nahrávka Ordo virtutum 2013

Kontakt a informace: schola (at) seznam.cz

Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy (vlastní web)