[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [Původní web]

Benediktinské opatství
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Bohoslužby v opatském kostele Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů

  • 10:00 mše svatá (denně)
  • 18:00 nešpory (latinské chorální zpívané)

11. 7. 2018 Slavnost sv. Benedikta z Nursie

  • Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů
    10:00 slavnostní mše svatá
    18:00 latinské chorální nešpory

Benediktini a jejich příznivci si připomínají sv. Benedikta z Nursie, patriarchy západního monasticismu a spolupatrona Evropy.
Svatý Benedikt se narodil okolo roku 480 v Nursii v Umbrii. Založil klášter na Monte Cassinu, pro který sepsal svou Řeholi, kterou se po mnohá staletí řídí kláštery benediktinů a benediktinek. Zemřel na Monte Cassinu podle tradice na Zelený čtvrtek 21. 3. 547.
11. červenec se tradičně slaví jako výročí přenesení jeho ostatků do francouzského kláštera Fleury (Saint Benoit sur Loire) okolo roku 660 z důvodu, že Monte Cassino bylo v té době již dlouhodobě opuštěno po předchozím zpustošení Langobardy.

Karlova fundace slovanského kláštera

Klášter byl založen 21. listopadu 1347 králem a pozdějším císařem Karlem IV. Jako český král si Karel IV. za patrony klášterního kostela zvolil kromě Panny Marie také české patrony - svaté Vojtěcha a Prokopa. Když zvolil ještě svatého Cyrila, Metoděje a Jeronýma (o němž se tehdy domnívali, že byl slovanského původu), myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Napovídá tomu také to, že do kláštera pozval mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Kostel byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy se četlo evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích (odtud název Emauzy). V současnosti je klášter, jako další benediktinské kláštery v Čechách, součástí Slovanské kongregace sv. Vojtěcha, založené roku 1945.

(foto: Fr. Jeroným Kučera OSB)

Adresa opatství:

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Vstup do historické budovy kláštera:

Dopravní spojení:

Metrem stanice Karlovo náměstí, výstup směrem Karlovo náměstí

Tramvají linky 3, 4, 10, 14, 16, 18, 24, stanice Moráň nebo Karlovo náměstí

Hlavní vstup do areálu je z Vyšehradské ulice, cca 50m dolů směrem z Karlova náměstí