[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Texty k formaci oblátů

Řehole svatého Benedikta

Historie Emauzského opatství

Časopis PAX ON-LINE

Časopis byl vydáván v letech 1926 - 1939 emauzskými benediktiny.

Digitalizace proběhla pod vedením prof. Dr. Ctirada V. Pospíąila, Th.D. jako součást řeąení vnitřního grantového úkolu na CMTF UP v Olomouci za výrazné spolupráce studentů CMTF a také KTF UK v Praze. Na digitalizaci se podíleli Michal ©ebera, Vojtěch Radoch a Karel Honka.

Modlitby (česky a latinsky) PDF

Benediktinská spiritualita a dějiny

P. Kornel Kniel, OSB (časopis PAX, Emauzy 1933)

Liturgický zpěv