[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [Původní web]

Benediktinské opatství
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Bohoslužby v opatském kostele Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů

 • 10:00 mše svatá (denně)
 • 18:00 nešpory (latinské chorální zpívané)

25. 5. 2018 Noc kostelů v Emauzích 18:00 - 21:30

 • Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů
  18:00 - 18:25 latinské nešpory s emauzskými benediktiny
  18:30 - 21:30 otevřený kostel k návštěvě a získání razítka
  21:15 - 21:30 Loretánské litanie a uzavření kostela

 • Kostel sv. Kosmy a Damiána
  18:00 - 18:30
    
  Ukrajinská liturgická hudba v podání souboru Berehynja pod vedením Iryny Kotsenko
  19:30 - 20:30
    
    
  koncert Mužského byzantského sboru pod vedením Mira Vojtičky s duchovním slovem rektora kostela otce Karla Soukala
  20:30 - 21:30 otevřený kostel k návštěvě a získání razítka

Karlova fundace slovanského kláštera

Klášter byl založen 21. listopadu 1347 králem a pozdějším císařem Karlem IV. Jako český král si Karel IV. za patrony klášterního kostela zvolil kromě Panny Marie také české patrony - svaté Vojtěcha a Prokopa. Když zvolil ještě svatého Cyrila, Metoděje a Jeronýma (o němž se tehdy domnívali, že byl slovanského původu), myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Napovídá tomu také to, že do kláštera pozval mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Kostel byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy se četlo evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích (odtud název Emauzy). V současnosti je klášter, jako další benediktinské kláštery v Čechách, součástí Slovanské kongregace sv. Vojtěcha, založené roku 1945.

(foto: Fr. Jeroným Kučera OSB)

Adresa opatství:

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Vstup do historické budovy kláštera:

Dopravní spojení:

Metrem stanice Karlovo náměstí, výstup směrem Karlovo náměstí

Tramvají linky 3, 4, 10, 14, 16, 18, 24, stanice Moráň nebo Karlovo náměstí

Hlavní vstup do areálu je z Vyšehradské ulice, cca 50m dolů směrem z Karlova náměstí