[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [Původní web]

Benediktinské opatství
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Noc kostelů u sv. Kosmy a Damiána v Emauzích
9. června 2017 17:00 - 21:30

 • 17:00 - 18:10 Liturgie sv. Jana Zlatoústého (česky), slouží:
  archimandrita Sergej Gajek, MIC, apoštolský vizitátor pro řecko-katolíky v Bělorusku
  P. Jan Kotas, rektor Arcibiskupského semináře v Praze
  otec Andrus´Ablamejka, kněz běloruské řecko-katolické církve

 • 18:15 - 19:30 otevřený kostel, Mariánský Akathist (v 19:00)

 • 19:30 - 20:30 koncert liturgické východní hudby
  Mužský byzantský sbor z kostela Nejsvětější Trojice v Praze
  umělecký vedoucí: Ing. Miro Vojtička
  duchovní slovo: otec Karel Soukal, rektor kostela

 • 21:00 - 21:20 Moleben (bělorusky)

 • 21:25 - 21:30 krátká modlitba a uzavření kostela

Výstava 3. 5. - 30. 6. 2017

Výstava Markéty Myškové je prodloužena do 30. 6. 2017.

Pravidelné bohoslužby

Mše svatá denně v 10:00 hodin
Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů
Latinské chorální nešpory denně v 18:00


Karlova fundace slovanského kláštera

Klášter byl založen 21. listopadu 1347 králem a pozdějším císařem Karlem IV. Jako český král si Karel IV. za patrony klášterního kostela zvolil kromě Panny Marie také české patrony - svaté Vojtěcha a Prokopa. Když zvolil ještě svatého Cyrila, Metoděje a Jeronýma (o němž se tehdy domnívali, že byl slovanského původu), myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Napovídá tomu také to, že do kláštera pozval mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Kostel byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy se četlo evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích (odtud název Emauzy). V současnosti je klášter, jako další benediktinské kláštery v Čechách, součástí Slovanské kongregace sv. Vojtěcha, založené roku 1945.

(foto: Fr. Jeroným Kučera OSB)

Adresa opatství:

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Vstup do historické budovy kláštera:

Dopravní spojení:

Metrem stanice Karlovo náměstí, výstup směrem Karlovo náměstí

Tramvají linky 3, 4, 10, 14, 16, 18, 24, stanice Moráň nebo Karlovo náměstí

Hlavní vstup do areálu je z Vyšehradské ulice, cca 50m dolů směrem z Karlova náměstí