[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Benediktinské opatství
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Emauzský Betlém 25. 12. 2023 - 28. 1. 2024

25. 12. 2023 otevřeno od 17:15 do 18:30

Emauzský Betlém je vystavený v kostele Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů a je přístupný zdarma během mše svaté denně od 9:45 do 10:45 hodin
Emauzský Betlém je zapojen do projektu Křesťanské vánoce

Doprovodný program

Neděle 7. 1. 2024 od 16:00 Emauzská liturgická hra vánoční

Bohoslužby v opatském kostele Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů

  • 10:00 mše svatá (denně)
  • 17:30 nešpory & kompletář (latinsky, zpívané chorálně)

Karlova fundace slovanského kláštera

Klášter byl založen 21. listopadu 1347 králem a pozdějším císařem Karlem IV. Jako český král si Karel IV. za patrony klášterního kostela zvolil kromě Panny Marie také české patrony - svaté Vojtěcha a Prokopa. Když zvolil ještě svatého Cyrila, Metoděje a Jeronýma (o němž se tehdy domnívali, že byl slovanského původu), myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Napovídá tomu také to, že do kláštera pozval mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Kostel byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy se četlo evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích (odtud název Emauzy). V současnosti je klášter, jako další benediktinské kláštery v Čechách, součástí Slovanské kongregace sv. Vojtěcha, založené roku 1945.

(foto: Fr. Jeroným Kučera OSB)

Adresa opatství:

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Dopravní spojení:

Metro B stanice Karlovo náměstí

Tramvaje linky 3, 4, 10, 14, 16, 18, 22, 24, stanice Moráň nebo Karlovo náměstí

Hlavní vstup do areálu je z Vyšehradské ulice, cca 50m dolů směrem z Karlova náměstí