[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [O tomto webu]

Benediktinské opatství
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

P. Augustin L. Gazda, OSB (*22.2.1960 +19.6.2019)

Ve středu 19. 6. 2019 nečekaně zesnul P. Augustin Ladislav Gazda, OSB, převor-administrátor benediktinských opatství Rajhrad (od roku 1997) a Emauzy (od roku 2016).

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 14:00 v Rajhradě.

Parte ke stažení v PDF

Bohoslužby v opatském kostele Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů

  • 10:00 mše svatá (denně)
  • 17:30 nešpory & kompletář (latinsky, zpívané chorálně)

Karlova fundace slovanského kláštera

Klášter byl založen 21. listopadu 1347 králem a pozdějším císařem Karlem IV. Jako český král si Karel IV. za patrony klášterního kostela zvolil kromě Panny Marie také české patrony - svaté Vojtěcha a Prokopa. Když zvolil ještě svatého Cyrila, Metoděje a Jeronýma (o němž se tehdy domnívali, že byl slovanského původu), myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Napovídá tomu také to, že do kláštera pozval mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Kostel byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy se četlo evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích (odtud název Emauzy). V současnosti je klášter, jako další benediktinské kláštery v Čechách, součástí Slovanské kongregace sv. Vojtěcha, založené roku 1945.

(foto: Fr. Jeroným Kučera OSB)

Adresa opatství:

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Vstup do historické budovy kláštera:

Dopravní spojení:

Metrem stanice Karlovo náměstí, výstup směrem Karlovo náměstí

Tramvají linky 3, 4, 10, 14, 16, 18, 24, stanice Moráň nebo Karlovo náměstí

Hlavní vstup do areálu je z Vyšehradské ulice, cca 50m dolů směrem z Karlova náměstí