[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Čtvrtý celosvětový kogres oblátů

Vstříc budoucnosti - benediktinská komunita v pohybu

Pán to řekl a očekává, že budem na jeho svatá ponaučení každý den odpovídat skutky. (RB Prolog 35)

Co to znamená být oblátem sv. Benedikta v 21. století? Jaká je odpovědnost nás, kteří jsme formovaní Řeholí sv. Benedikta, za náš porušený svět? Jak můžeme jednat jako tvůrci pokoje, kteří poskytují pohostinnost tváří v tvář válkám, terorismu, uprchlické krizi a náboženskému fanatismu? Jak se můžeme osvědčit jako správci zneužívané planety, jak nás k tomu vyzývá a inspiruje papež František a jeho encyklika Laudato si? Jak můžeme prožívat stabilitu, když se mnišské komunity zmenšují a mizí? Jak můžeme žít život v tichu, kontemplaci a jednoduchosti, obklopuje-li nás chaos, opojení zábavou, všudypřítomná digitální média a konzumní způsob života? Jak můžeme jako obláti vytvářet nebo napomáhat společenství tam, kde se nacházíme - v našich oblátských skupinkách a rodinách, mezi lidmi, kteří žijí v našem okolí, na našich pracovištích, ve společnosti jako celku a také v klášterech, kde jsme obláty.
Čtvrtý celosvětový kongres oblátů, který se bude konat v Římě na podzim 2017, zve účastníky, kteří chtějí hrát aktivní roli vzhledem k těmto výzvám, aby sdíleli své příběhy a jako dobrovolní spolupracovníci hledali odpovědi. Hledáme účastníky, kteří chtějí zkušenosti z kongresu zprostředkovat ve svých vlastních společenstvích a společně s nimi hledat nové cesty kupředu.