[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Emauzští benediktini - katolická komunita mnichů

Převor - administrátor opatství

P. Prokop P. Siostrzonek, OSB
Benediktinské arciopatsví sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Markétská 1/28
169 00 Praha 6 - Břevnov

Komunita 1990 - 2010

V době totality, od dubna 1950, byl komunitní život v klášteře přerušen. Řeholníci byli vyhoštěni. Několika málo se podařilo odejít do exilu (např. Opatu Maurovi Verzichovi, P. Cyrilu Stavělovi). Od prosince 1965 nepatrná část emauzské komunity začala žít v klášteře v italské Norcii.

Díky sametové revoluci zasvitla naděje na obnovu komunitního života ve zdejším klášteře. Dne 8. ledna 1990 přiletěl z Itálie P. Cyril Stavěl OSB, převor norcijského kláštera, který během ledna 1990, jako delegát opata primase Viktora Dammertze OSB, vizitoval všechny čtyři benediktinské kláštery (Břevnov, Broumov, Emauzy a Rajhrad). Během roku 1990 byl zdejší klášter vrácen svému původnímu majiteli Řádu sv. Benedikta. V pondělí 1.října 1990 se konalo oficiální předání kláštera z rukou ředitele ČSAV (dosavadního uživatele) do rukou P. Cyrila Stavěla. P. Cyril se však nedožil obnovení komunitního života v Emauzích, nebo» velmi brzo - 29. října - zemřel. Novým převorem administrátorem kláštera byl dne 28. listopadu 1990 zvolen P. Vojtěch Engelhart OSB.

Prvním mnichem, který se do zdejšího kláštera z Norcie nastěhoval na podzim roku 1991, byl P. Bernard Klener OSB. Další člen, který přišel do Emauz, byl senior komunity bratr Norbert Tureček OSB, který žil na Moravě.

V roce 1992 byl klášter v Norcii zrušen a přestěhován do Emauz.

Dne 12. dubna 1993, na Pondělí velikonoční, byla zpřístupněna obnovená Císařská kaple, ve které Mons. František Radkovský, světící biskup pražský, posvětil nový oltář. Od té doby se v ní začaly konat bohoslužby.

Dne 8. září 1992, po mnoha desetiletích, se konaly v obnoveném klášteře (v Císařské kapli) slavné sliby Dominika Eremiáše OSB. Na kněze byl vysvěcen dne 11. července 1994. Další mnich, který skládal slavné sliby, byl bratr Jeroným Kučera OSB.

S přibývajícími roky narůstala i léta členů komunity. Dne 10. února 2000 zemřel senior bratr Norbert Tureček ve věku 94 let. V sobotu 2. srpna 2003 zemřel P. Bernard Klener ve věku 77 let.

Dne 10. prosince 2004 dosavadní převor administrátor P. Vojtěch Engelhart OSB podal demisi a 28. prosince byl zvolen nový převor administrátor P. Marian Klener OSB.

V pondělí 13. února 2006 zemřel P. Vojtěch Engelhart OSB, emeritní převor ve věku 78 let.

V roce 2010 tvoří emauzskou komunitu tři členové: P. Marian, P. Dominik a bratr Jeroným.

Prosme společně za nová řeholní povolání v duchu slov Pána Ježíše: "Proste Pána žně, aby poslal dělníky..." Mt 9,38

P. Marian Klener OSB