[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

O tomto webu

Tento web vznikl v listopadu 2003 po dohodě s tehdejším převorem-administrátorem Emauzského opatství P. Vojtěchem Engelhartem, OSB jako dobrovolný projekt emauzských oblátů sv. Benedikta.

Posláním webu je rozšiřovat povědomí o Emauzském opatství jako benediktinském mužském klášteře založeném císařem Karlem IV. pro slovanské benediktiny a to včetně všech jeho pozdějších tradic.

Nejedná se o oficiální web Emauzského opatství, ten naleznete na tomto odkazu:
Opatství Emauzy - oficiální web