Opatství Emauzy
Mniši sv. Benedikta
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2 [ NOVÝ WEB ]

:: Úvodní stránka :: :: Události :: :: Obláti :: :: Mane nobiscum Domine :: :: PAX :: :: Benediktinské sešity :: :: FAQ :: :: Kancelář ::

Velikonoční pondělí 2003


Benediktinské sešity

Byla volná řada různých článků, které z tehdy nedostupné literatury vybral, přeložil, přepsal na psacím stroji a rozmnožil náš emeritní převor P. Vojtěch Engelhart, OSB. Vyšlo v první polovině 90. let minulého století celkem 11 sešitů.

Knižní vydání zatím není v našich silách. Pokusíme se vyjednat s autory zveřejnění alespoň ukázky některých příspěvků v elektronické podobě.

Využíváme místo na této stránce pro umístění fotografií z předchozích dvou let.

Autorky fotografií:
Anitra - svěcení kostela na Velikonoční pondělí 2003
Jana - Velikonoce 2004

Velikonoce 2004