Opatství Emauzy
Mniši sv. Benedikta
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2 [ NOVÝ WEB ]

:: Úvodní stránka :: :: Události :: :: Obláti :: :: Mane nobiscum Domine :: :: PAX :: :: Benediktinské sešity :: :: FAQ :: :: Kancelář ::
1/2
1928

3/4
1928

5/6
1928

7/8
1928


PAX 1928
Časopis pro přátele liturgie a Řádu sv. Benedikta

Vydávalo Emauzské opatství v letech mezi světovými válkami


Považujeme tento časopis za výjimečný zdroj pro studium liturgie a její historie stejně tak jako pro studium historie našeho řádu a opatství.
Postupně se pokusíme (podle našich sil) některé články zpřístupnit na webu.