Opatství Emauzy
Mniši sv. Benedikta
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2 [ NOVÝ WEB ]

:: Úvodní stránka :: :: Události :: :: Obláti :: :: Mane nobiscum Domine :: :: PAX :: :: Benediktinské sešity :: :: FAQ :: :: Kancelář ::

OBSAH


Zde budou postupně zveřejňovány v elektronické podobě zatím vydaná čísla.

List oblátům sv. Benedikta
cislo 9

MANE NOBISCUM DOMINE - List oblátům svatého Benedikta jsme vydávali od roku 2001. Od počátku jsme diskutovali, jakým způsobem ho rozmnožovat, což zatím není vyřešeno uspokojivým způsobem. Připravené příspěvky pro číslo 9 budou postupně k dispozici k připomínkám v této pracovní verzi a doufáme, že v dohledné době se podaří domluvit tisk tak, aby bylo číslo konečně k dispozici v tištěné podobě.

EMAUZY 2004


autor fotografii:
fra Jeronym, OSB