Opatství Emauzy
Mniši sv. Benedikta
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2 [ NOVÝ WEB ]

:: Úvodní stránka :: :: Události :: :: Obláti :: :: Mane nobiscum Domine :: :: PAX :: :: Benediktinské sešity :: :: FAQ :: :: Kancelář ::

ODKAZY

První celosvětový kongres oblátů

Oficiální stránky kongresu.

Dorothy Day

Kanonizační proces oblátky čecho-amerického Opatství svatého Prokopa v Lisle u Chicaga byl zahájen v roce 2000.

Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy

Schola (jedna z našich oblátských aktivit) se nyní schází v Císařské kapli zde v Emauzích.

Řím 19.- 25. září 2005

První celosvětový kongres benediktinských oblátů se konal v Římě ve dnech 19. až 25. září 2005 a byl svolán z podnětu opata-primase Benediktinské konfederace Notkera Wolfa, OSB. Zúčastnili se ho benediktini, benediktinky a benediktinští obláti z celého světa v celkovém počtu 300 delegátů. Téma kongresu bylo "Společenství s Bohem - společenství se světem". Přednášky i práce ve skupinách obsáhly příspěvky týkající se společenství s řeholní komunitou, kontemplace a z toho vycházející aktivity ve světě (rodina, práce, farní společenství). Zdůrazněna byla důležitost praxe Lectio Divina, zazněly návrhy na větší spolupráci mezi skupinami oblátů z různých zemí. Opat-primas zdůraznil, že benediktinští obláti tvoří široké a pestré spirituální hnutí, které ze své podstaty není nijak centrálně organizované, ale je dílem Ducha svatého.
Účastníci kongresu vykonali pouť ke sv. Benediktu na Monte Cassino (foto) a při veřejné audienci v Castel Gandolfo obdrželi požehnání od Svatého Otce. Z postkomunistických zemí byly zastoupeny Polsko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Chorvatsko a Litva.
Českou delegaci tvořily 2 oblátky - Konstantina z Emauz a Ulrika z Bertholdsteinu (původně Praha - svatý Gabriel). Bertholdstein byl jediný rakouský klášter, který byl na kongrese zastoupený svou oblátkou.
Podle statistiky z roku 2005 čítal tento celosvětově rozšířený institut celkem 24.224 oblátů.

Historie oblátů před válkou

Díky P. Jáchymovi, OSB, se nám podařilo zkontaktovat dva manžele - obláty, kteří patřili k emauzskému společenství mezi světovými válkami. Obláti Josef-Václav a Františka nám podali cenné historické svědectví a doufáme, že zpracujeme informace do některého z příštích čísel Mane nobiscum Domine.

FÓRUM PRO OBLÁTY

Přihlašovací login:


Heslo:


DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY


Odpovědi budou zveřejněny na stránce FAQ, administrátor má právo příspěvky upravit nebo smazat.

jméno:


e-mail:


text dotazu: