Mapa stranek

Historie Emauzského opatství

Monasterium.net - historické listiny on-line

Zpřístupnění historických listin na webu monasterium.net . . . >>

Panna Maria Montserratská v Emauzích

Původ emauzské sochy najdeme ve španělském Katalánsku, konkrétně v poutním místě Montserrat. Zde se těší úctě věřících drobná raně středověká soška trůnící Panny Marie s Ježíškem na klíně. Přísně frontálně zobrazená Panna Maria s Ježíškem posazeným centrálně v klíně, je prezentována jako Trůn Krista. Královské insignie ji představují jako Královnu nebes. . . . >>

Stručné dějiny opatství

Přehled základních historických událostí . . . >>

Historie varhan a chorálu v Emauzích

Článek ing. Martina Maxmiliána Kaisera z Emauzského občanskeho sdružení Gregorius ke stažení ve formátu PDF zde: Historie varhan .... Na fotografii varhany a interiér kostela před 2. světovou válkou.