Mapa stranek

Výročí založení kláštera 21. 11. 1347

Karel IV. v roce 1346 navštívil v Avignonu svého bývalého vychovatele z dětství stráveného v Paříži, nyní papeže Klementa VI. a získal od něj souhlas se založením kláštera s církevněslovanskou liturgií.
Zakládací listinu kláštera vydal Karel v Norimberku dne 21. 11. 1347. Klášter byl zasvěcen Panně Marii a sv. Jeronýmovi a umístěn poblíž centra Nového Města při starobylém kostele sv. Kosmy a Damiána. Benediktinští mniši přišli z jihoslovanských klášterů Čokovac a Senje, které byly také zasvěceny sv. Kosmovi a Damiánovi.

Čtvrtek 19. 11. 2015 v 16:30 u sv. Kosmy a Damiána

Svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu
Večerňa (východní obdoba nešpor) se svěcením darů (chleba, vína, pšenice a oleje) a liturgie sv. Jana Zlatoústého (byzantský ritus, česky)

Pátek 20. 11. 2015 v 18:00 nešpory v kostele

První nešpory svátku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Sobota 21. 11. 2015 v 10:00 mše svatá v kostele

Svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Podle apokryfního spisu rodiče Panny Marie ji obětovali Bohu v jeruzalémském chrámu. Připomínáme si osobní zasvěcení Panny Marie, které vyjádřila slovy "Jsem služebnice Páně". Svátek má svůj původ na Východě a původně se slavil jako připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, která byla postavena v roce 543 a později byla zbořena.
V tento den si v Emauzích připomínáme také výročí založení kláštera Karlem IV. Celosvětově je tento den hlavním svátkem oblátů sv. Benedikta, kdy podle stanov obnovují své oblátské sliby.