[O tomto webu] [Kontakty] [Odkazy]

Emauzský sbor a orchestr (ESO)

Emauzský sbor a orchestr je členem asociace neprofesionálních hudebních těles. Od roku 1990 spojil svou existenci s Emauzským opatstvím, kde pravidelně zkouší a vystupuje v prostředí barokního refektáře. V jeho repertoáru jsou církevní i světská díla především z období baroka a klasicismu (J.D. Zelenka, J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart, J.J. Ryba, F.X. Brixi, J. Haydn a další).

Historie Emauzského sboru a orchestru sahá do roku 1965, kdy se nadšením studentů matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze vytvořil sbor, který působil mnoho let při kostele sv. Jakuba v Praze - Stodůlkách a účinkoval především při církevních obřadech. Paralelně vznikal orchestr, jehož základem byly dechové a smyčcové nástroje, a v roce 1981 došlo k jeho sloučení se sborem, čemuž byla podřízena dramaturgie skladeb. V roce 1998 posílili ESO někteří členové z obdobných pražských neprofesionálních souborů a od té doby působí toto hudební těleso jen s malými změnami v podobě dnešního obsazení, tj. 15 až 20 členů orchestru a 25 až 30 členů sboru.

Aktuální informace na webu sboru:
Emauzský sbor a orchestr (vlastní web)