[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [Původní web]

Stručné dějiny opatství

1347 - 1419
Klášter založený králem a pozdějším císařem Karlem IV. ke cti Panny Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa se stal střediskem pěstování liturgie ve staroslověnštině a studia biblických jazyků.

1419 - 1592
Utrakvistické období Emauz. Klášter se podílel na některých událostech husitského hnutí, v určité míře si udržel i svou pozici centra vzdělanosti.

1593 - 1635
Po rekatolizaci se komunita připojila k české benediktinské kongregaci a klášter fungoval pod patronací břevnovsko-broumovského opatství.

1636 - 1880
Klášter se stal sídlem španělské benediktinské kongregace původem z Montserratu, jíž do Emauz uvedl císař Ferdinand III. Mezinárodní komunita se v 18. století začala silně počešťovat; po josefínských reformách založilo opatství svou existenci především na pedagogické činnosti.

1880 - 1945
Beuronské období. Emauzy osídlila roku 1880 benediktinská kongregace původem z německého Beuronu. V roce 1941 zkonfiskovali klášter nacisté a v únoru 1945 byl vážně poškozen při spojeneckém náletu.

1950 - 1989
Po zrušení kláštera komunistickou mocí osídlily jeho budovy vědecké a zdravotnické instituce.

Od roku 1990
Klášter byl v restituci navrácen benediktinskému řádu, který zde dnes působí.